HUVUDSPONSORER:

Senaste kommentarer
h4 hemsida13 hemsida11 hemsida12

FÖRELÄSNINGAR

Som föreläsare kommer jag gärna till Ditt företag, Din organisation eller Din förening och håller föredrag inom följande områden:

Kvinnor, idrott och manliga ledare
Jämställdhet kan gå både långsamt och snabbt att förverkliga. Somliga idrotter har kommit långt, andra inte. Precis som övriga sektorer samhället.
Vad har då betytt mest för att jämställdhet verkligen ska uppnås?
Vilka frågor behöver vi jobba vidare med och vad är särskilt aktuellt idag?
Vilka likheter och paralleller kan vi dra mellan idrott och näringsliv?
Hur skiljer sig våra krav, förväntningar och förutsättningar åt för män och kvinnor?
Hur kan vi få kvinnor att träda fram i en miljö som upplevs domineras av män?
Hur mycket spelar historien och våra traditioner in? Och kommer idrotten och samhället någonsin att bli helt jämlikt?

Mer om kvinnors idrottande och jämställdhet..
Tjejer avslutar ofta sina idrottskarriärer tidigare än killar, känner större press från många områden i livet och högre krav att vara på ett visst sätt. Hur kan vi få tjejer att passa in, trivas och vilja satsa längre?

Många tjejer upplever att både prestation och välmående påverkas av menstruationscykeln. Att tappa mensen under kortare eller längre perioder är vanligt och många saknar den kunskap de skulle behöva runt mens, hormoner och preventivmedel. Hur kan vi minska den tabu som fortfarande råder runt dessa frågor?

Få kvinnor ser möjligheten att fortsätta sina idrottskarriärer efter att de har fått barn. Det gör att många tvingas välja mellan att avsluta sina idrottskarriärer eller väntar med att bilda familj. Hur ser möjligheterna ut för att satsa vidare när man har fått barn? Vilka svårigheter ställs man inför och vilka fördelar kan också finnas?

Olika idrotter har kommit olika långt vad gäller likvärdiga ekonomiska och sportsliga förutsättningar för män och kvinnor. Varför är olika idrotter olika jämlika och vad betyder mest för att de förbättringar som verkligen har skett? Vilka idrotter kan vi se som föregångare och vad behöver olika idrotter jobba med för att uppnå jämlikhet?
När ska vi göra skillnad på män och kvinnor och när ska vi inte göra det?

Mentala strategier för att nå sina mål.
Riktar sig till Er som vill ta del av elitidrottens drivkraft, styrka och tuffhet. Hitta nya sätta att se på konkurrens och förändringar. Hur vågar man sikta högt? Hur hittar man passionen och drivet att jobba målinriktat? Föreläsningen är fylld av inspiration och berättelser från min egen idrottskarriär och avslutas med frågeställningar riktade till er och era målsättningar.

Hitta motivation och verktyg för att må bra.
Riktar sig till Er som vill ta del av elitidrottens strategier för att känna lust, glädje och motivation i vardag och arbete. Hur tacklar elitidrottaren motgångar? Hur finner man lust, passion och mening i det man jobbar med? Föreläsningen är fylld av inspiration och berättelser från min egen idrottskarriär.

Hitta lusten att motionera och förbättra din hälsa
Här får du tips och inspiration för hur du gör motionerandet roligare. Hur du kommer igång, får kontinuitet och hittar lustfyllda mål att jobba mot. Jag ger konkreta exempel på varför din kropp är ditt viktigaste verktyg och dina vinster i att förbättra sin hälsa. Föreläsningen varvas med berättelser och exempel från min egen idrottskarriär.

Kontakta mig genom att maila; mia_rydqvist@hotmail.com.